Warunki korzystania z serwisuPolityka prywatności

Ewentualne zamawianie przez użytkowników witryny subskrypcji informacji lub dokumentów może się wiązać z udostępnieniem Swissvax ich danych osobowych , które pozwalają na identyfikację ich tożsamości. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane na serwerze witryny z ograniczonym dostępem do niego. Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika witryny lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

- -